Join(t)Forces?

Vele studies tonen aan dat jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar een fors verhoogd risico lopen op het krijgen van knieblessures, in het bijzonder van de voorste kruisband.

 

Het oplopen van zo'n zware knieblessure heeft enorme fysieke, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen. Het is bekend dat artrose van de knie na het oplopen van een dergelijke blessure veel eerder optreedt, waardoor sporten, maar ook het dagelijks leven in de toekomst ernstig beperkt kan worden.

 

Programma

Wij leveren een evidence based test en trainingsprogramma als warming-op ter preventie van knie blessures voor sportende kinderen en tieners. Hierdoor neemt de kans op een ernstige blessure met 50% af.

 

Ons programma is uitermate geschikt om in te passen in de warming up en training bij sportverenigingen en op scholen.

 

Meld u aan voor het te laat is!

 

Testen

Daarnaast is er een evidence based test ontwikkeld in de Verenigde Staten, aan de hand waarvan bij een kind / speelster een risicometing verricht kan worden. Elke meting krijgt een cijfer met bijbehorende indicatie. Deze module kan bij klachten of op indicatie worden toegepast bij een gecertificeerde fysiotherapie praktijk.

 

Draagvlak

Dit programma is volledig “evidence based” en heeft zijn waarde in de afgelopen 10-15 jaar al bewezen in de Verenigde Staten (Hewitt et al., Myer et al., Ford et al.), later overgenomen en bevestigd in Noorwegen (Engelbretsen et al., Bahr et al.). 

Bijkomend voordeel is dat dit programma naast blessurevermindering voor zowel jongens als meisjes ook een enorme verbetering van het prestatievermogen in sport geeft.

 

Deze kans om kinderen in deze leeftijd niet alleen nu, maar ook in de toekomst te kunnen laten sporten kunnen we niet voorbij laten gaan.