Initiatief


Join(t)Forces is een initiatief van Spomed en dr. T. Patt.


Aanleiding


  • de hoge kans op voorstekruisbandletsels bij jongeren tussen 12 en 18 jaar
  • de ernst en verstrekkende gevolgen van dit letsel op deze leeftijd
  • het ontbreken van de kennis over het bestaan van dit probleem in Nederland
  • het ontbreken van een effectief gestandariseerd preventieprogramma


Ambitie


Aanleiding voor het ontwikkelen van Join(t)Forces is gebaseerd op bovenstaande feiten. Het is onze ambitie om, op zowel lokaal als op landelijk niveau, een gestandaardiseerd oefenprogramma als warming-up te introduceren ter preventie van knieblessures.