Samenwerking USA

Het Join(t)Forces programma is door ons vormgegeven in nauwe samenwerking met het Cincinnati Children's Hospital Medical Center uit de Verenigde Staten waar men al 15 jaar ervaring heeft met dit preventie programma.

 

Professor T. Hewett, dr. G. Myer en dr. K. Ford doen al jaren wetenschappelijke studies naar de oorzaken van en de preventieve en curatieve behandelmogelijkheden bij voorstekruisband problematiek bij vrouwen. Diverse biomechanische en bewegingswetenschappelijke studies van dit instituut onderbouwen de effectiviteit van dit programma.

 

De vertaling van deze kennis is geïmplementeerd in een warming-up die slechts 10-20 minuten duurt.

 

Om het succes en de toepasbaarheid van het programma in een zo breed mogelijk verband mogelijk te maken, is het essentieel dat het programma eenvoudig te reproduceren is. Alleen dan kan het gemakkelijk geïmplementeerd worden in de reguliere sporttrainingen en gymlessen. Eenvoudigweg door de 'normale' warming-up te vervangen door het Join(t)Forces programma.