testen

testen

veldtest

Een eenvoudige sprongtest op het sportveld kan een grove indicatie geven of iemand een verhoogd risico kan lopen op het krijgen van knieletsels.
Voor deze groep bestaat de mogelijkheid om dit risico verder te analyseren.aanvullende testen

Met behulp van specifieke apparatuur en meetinstrumenten maken we een risicoanalyse. Met een aanvullend oefenprogramma gemaakt op basis van deze metingen proberen we de gevonden risicofactoren te reduceren. Hertesten geeft duidelijkheid of deze factoren na het oefenprogramma genormaliseerd zijn.