doelstelling

  • 50 - 70% afname van ernstige knieletsels bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar
  • verbetering fitheid en afname blessures bij jongens en meisjes
  • voorkomen van langdurige uitval van sportactiviteiten
  • afname persoonlijk leed in de puberjaren
  • reductie kosten gezondheidszorg
  • voorkomen beperkingen maatschappelijke carrière en sport door latere gevolgen van blessureleed in puberjaren (t.g.v. vroegtijdige artrose)
  • in beweging houden van meer mensen en ze actief houden over een langere periode van hun leven